ขอเชิญทดลองใช้ Emerald eBooks Collection

Emerald eBooks Collection
สำนักพิมพ์  Emerald Publishing ได้รับรางวัล Academic, Educational and Professional Publisher of the Year  2019 จาก The British Book Awards
Emerald eBooks Collection ประกอบไปด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 2500 เล่มครอบคลุมสาขาวิชา Continue reading

งานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 13

งานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 วันที่ 8 – 10  มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Continue reading

ปิดให้บริการช่วงวันปีใหม่

เปิดให้บริการนอกเวลาช่วงสอบกลางภาค

เปิดให้บริการนอกเวลาช่วงสอบกลางภาค ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563
**วันอาทิตย์ไม่เปิดให้บริการ