แจ้งสมาชิกห้องสมุดประเภทอาจารย์และเจ้าหน้าที่

สมาชิกห้องสมุดประเภทอาจารย์และเจ้าหน้าที่ แจ้งข้อมูลเพื่อปรับปรุง E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานเป็นประจำ เพื่อการแจ้งเตือนการยืม – คืนหนังสือได้ที่ library.rmuti@gmail.com

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยฯ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถติดต่อสอบถามและจองวันเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 (กิจกรรมนี้ได้รับ 2 หน่วยกิจ)

Continue reading

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nikkei Asian Review


เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Nikkei Asian Review
รายละเอียด : ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทข่าวสาร รายงาน บทความวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับเอเชีย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง ในปัจจุบันและข้อมูลเก่าย้อนหลังได้ มาพร้อมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล
URL : https://asia.nikkei.com/
ระยะเวลาการใช้งาน : 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(OPAC 2.0)
โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่ แผนกงานห้องสมุด โทรศัพท์ภายใน 2850