Jan 23

แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 7 ส

Jan 20

กิจกรรมการประกวดแข่งขันส่งเสริมการใช้วิทยบริการ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 น. งานวิทยบริการได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันส่งเสริมการใช้วิทยบริการ ณ แผนกงานห้องสมุด โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 9 คน  Continue reading

Jan 11

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์สัญจร ณ โรงเรียนบ้านบึงสาร

โครงการห้องสมุดมีชีวิต(Living Library) : Human Library กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์(Human Library) สัญจร ณ โรงเรียนบ้านบึงสาร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 Continue reading

Jan 03

เชิญร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 11

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 17 -1 9 มกราคม 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Continue reading