แจ้งการบอกรับวารสารของ สกอ.

กิจกรรมหนังสือน่าอ่าน = อาหารสมอง

ขอเชิญชมกิจกรรมหนังสือน่าอ่าน = อาหารสมอง ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Continue reading

ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่ 12

ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่ 12 ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งการนำหนังสือมาคืน

เพื่อป้องกันการเกิดค่าปรับ ขอให้นักศึกษานำหนังสือมาคืนภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561